P2P Speed Report

text version

json version


900 - 950 speed

13
WAXUSA903test.wax.eosusa.news:19879
22
Sw/eden🌿944testnet.waxsweden.org:59676

750 - 800 speed

36
CryptoLions🦁789wax-testnet.cryptolions.io:7987
29
EOS Nation757waxtest.eosn.io:9876

200 - 250 speed

34
bountyblok.io214p2p.wax-test.bountyblok.io:9874

150 - 200 speed

18
Validation Capital170p2p.wax-test.validationcapital.io:9876

100 - 150 speed

33
Aloha EOS137peer.waxtest.alohaeos.com:9876
7
dapplica118wax-testnet.dapplica.io:9877
21
pink.network138peer1.testnet.wax.pink.gg:16714
21
pink.network149peer2.testnet.wax.pink.gg:16714